29.3.2008 Měření vipetů a italských chrtíků

Měření vipetů a italských chrtíků - obrázek

Měření vipetů a italských chrtíků - obrázek

29.3.2008 se v Kolíně uskuteční každoroční jarní měření vipetů a italských chrtíků. Vzhledem k vipetímu boomu je předpokládáná vysoká účast, kterou podpoříme našimi třemi vipetkami (pokud se Arinka nerozhodne jinak).
Přihlášku najdete  ZDE.

1.5    Měření výšky, vipeti, italští chrtíci

Měření v kohoutku u vipetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně 12 měsíců. Pokud jsou při měření psů mladších 24 měsíců výsledky vyšší než:

 

·        49 cm u vipetů psů

·        47 cm u vipetů fen

·        37 cm u italských chrtíků

 musí být pes přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty.

 
Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a příslušný národní svaz ji stáhne.

 

Měření výšky v kohoutku mohou provádět a potvrzovat pouze organizace pověřené národními svazy, a to pouze prostřednictvím oprávněných rozhodčích, následovně:


1.     
Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanovením v odstavci 1.4.2 a 1.5 výše.


2.     
Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou (hrdlo psa je zhruba ve stejné úrovni jako vrchol kohoutku).


3.     
Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou psa nově postavit pouze se souhlasem majitele/psovoda.


4.     
Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za neplatné.


5.     
Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.


6.     
Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní svaz. Tito rozhodčí ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného psa.


7.     
Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho zapisovatele. Rozhodčí se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný způsob měření a zaznamenává jeho výsledky.


8.     
Pes se měří desetkrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Je-li zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě jednotného rozhodnutí měření ukončit po čtvrtém pokusu a zjištěné výsledky zaznamenat do dokladu psa. Vznikne-li po deseti měřeních situace, kdy pět výsledků bylo pod míru a pět nad míru, provede se měření jedenácté, které je jako definitivní a správné zaneseno do dokladu psa.


9.     
Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či komise pověřená příslušným národním svazem nebo organizací příslušející k národnímu svazu.  Národní svaz musí být členem FCI.

 
1.5.1 Vznesení námitky proti naměřené výšce

Pokud národní svaz podá k FCI písemnou námitku proti naměřené výšce vipeta nebo italského chrtíka, musí být provedeno přeměření.

Pes bude přeměřen v zemi trvalého bydliště svého majitele delegátem CdL z jiné země, jmenovaným prezidentem CdL. Tento delegát CdL musí přeměřit psa v souladu s ustanovením v odstavci 1.5.

 

1.5.2 Kauce v případě vznesené námitky

Národní svaz, který námitku  proti naměřené výšce vznesl, musí uhradit tajemníkovi CdL kauci 500 EUR. Pokud se potvrdí, že námitka byla oprávněná, bude tato částka tomuto svazu vrácena a národní svaz, pod který spadá majitel přeměřovaného psa, musí uhradit poplatek za vznesenou námitku.

 

1.5.3 Další závody chrtů

Psům převyšujícím výšku uvedenou v odstavci 1.4.2 musí být umožněna účast na jiných závodech na národní úrovni.

11.03.2008 11:57:35
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one