15.díl - 80-tá léta (budování dostihových drah)

Osmdesátá léta se nesla ve znamení budování dostihových drah. Výstavba prvé české dráhy v Lednici se stala inspirací i pro další dostihové fandy.

Začátek formuláře

Dráha je travnatý ovál o délce 480 m

 kliknutím náhled zvětšíte

Konec formuláře


80. léta - Dostihové dráhy

Dostihová dráha v Kolíně

Druhá stálá dostihová dráha byla vybudovaná díky nesmírnému nadšení a obětavosti členů Českého svazu chovatelů, ZO 3 chovatelů psů v Kolíně. Tato organizace nepatřila mezi největší. Měla 40-50 členů, ale těch, kteří nelitovali nespočet hodin, dní, týdnů, ba měsíců usilovné práce, bylo asi deset. Tím obdivuhodnější je to, co se jim podařilo vybudovat za pomoci místních správních orgánů. Vznikla tak druhá stálá dostihová dráha v ČSSR a základ celého dostihového stadionu, který je umístěn v překrásném prostředí na břehu slepého ramene Labe.

Při výstavbě dráhy bylo nutno přemístit na 3000m3 zeminy, osadit přes 500 sloupků vnitřního ohražení dráhy, oplocení celého areálu a vybavit dráhu dalšími nezbytnostmi . Počet odpracovaných brigádnických hodin se nedá spočítat. Dráha je travnatý ovál o délce 480 m a poloměru zatáček 40 m (bez převýšení). Velká plemena startují z boxů umístěných uvnitř oválu, boxy pro malá plemena, která běhají 360 m, jsou umístěny vně prvé zatáčky. Také věž pro zařízení k vlečení umělé návnady je umístěna vně prvé zatáčky. I na této dráze byla při zahajovacích dostizích instalována automatická časomíra, umístěná ve věži pro rozhodčí.

Dráha byla slavnostně otevřena v sobotu 20. června 1981, kdy zde byly uspořádány první bodovací dostihy, kterých se zúčastnilo přes 100 chrtů. Téměř v padesáti rozbězích startoval každý chrt dvakrát. Do finálových běhů postupovali jen ti s nejlepšími časy.

Třetí dostihová dráha – Kraslice

V roce 1981 se uskutečnil velký sen pana Štýbnara – stálá dostihová dráha. Konec sezony proto právem proběhl 26.9.1981 právě zde. 16. ročník Štýbnarova memoriálu se mohl uskutečnit díky členům ZO ČSCH v Kraslicích, kteří přispěli obětavou prací. Tři roky trvalo, než se mohl uskutečnit první dostih. Tomuto slavnostnímu zahájení ale předcházela smutná událost pro tuto dráhu. Krátce před dokončením, v druhé polovině roku 1980, když se plánoval první dostih a hlavně další ročník Štýbnarova memoriálu, přišla velká povodeň a tuto dráhu zcela zničila.Vniveč tak přišlo nespočet brigádnických hodin a dalších 1200 hodin se muselo následně odpracovat na obnovení celé dráhy. Štýbnarův memoriál se z tohoto důvodu poprvé v roce 1980 nekonal.

Obnovená dostihová dráha měla netradiční tvar dlouze protáhlé podkovy. Nebyl to tedy onen běžný ovál. Byly to dvě dlouhé rovinky s jednou velkou, mírně klopenou zatáčkou s poloměrem 45 m. Pro velká plemena chrtů měřila 480 m, malá plemena běhala na vzdálenost 350 m. Tato trať tehdy velice dobře vyhovovala všem chrtům. Čas byl měřen automatickými stopkami s fotobuňkou.

A aby té smůly nebylo málo, i tato dráha byla z územních důvodů v roce 1982 zrušena a musela ustoupit bytové zástavbě. Postavila se však znovu další dráha o stejných parametrech, ale ani ta neměla dlouhého trvání. Jak muselo asi být obětavým členům, a zvláště panu Štýbnarovi, když v roce 1985 i tato dráha mizela pod skládkou odpadu. Nepomohlo ani čestné členství představitelů MěNV v místní základní kynologické organizaci. Žádná další dostihová dráha se již po těchto smutných zkušenostech v Kraslicích nikdy nepostavila.

Čtvrtá dostihová dráha - Mladá Boleslav

V současné době je, po zániku dostihové dráhy v Kraslicích, naší třetí stálou travnatou dostihovou dráhou.

Na Krásné louce v Mladé Boleslavi se již tradičně pořádaly výstavy a na provizorní dostihové dráze občas i dostihy chrtů. Bylo ale potřeba několika let, než bylo možné vystavět trvalou dostihovou dráhu. Velkým problémem byla poloha louky. Areál byl totiž pod úrovní hladiny stoleté vody a proto často zaplavován. Bylo nutné udělat značnou navážku.

Pan J. Šimek, ředitel výstavy, vedoucí dostihů a zároveň předseda místní Základní organizace, prohlásil, že dostihová dráha bude, a také své slovo splnil. V roce 1986 přibyla novostavba budovy o ploše 500 m2, se společenskou místností o rozloze 180 m2, s klubovnou, veterinární ošetřovnou, sociálním zařízením a dalším vybavením. Již od listopadu roku 1985 zde stála dvoupodlažní věž určená pro rozhodčí, časoměřiče a ostatní personál. Na vrcholu věže bylo umístěno zařízení pro vedení návnady.

Dostihová dráha zde vznikala za podpory MěNV a za pomoci Státního statku v Katusicích, který s dostihovou dráhou dlouhodobě spolupracoval (zapůjčování louky, kosení a sklízení sena podle potřeb ZO). Dráha měří pro velká plemena 485 m, pro malá plemena 360 m a má travnatý povrch.

V sobotu 27.8.1988 v 10,00 hodin byl symbolickým přestřižením pásky otevřen vchod z Luční ulice do areálu chovatelů na Krásné louce v Mladé Boleslavi. Areál vybudovali v rámci akce ""Z"" členové Základní organizace ČSCH Mladá Boleslav – město, ve spolupráci s Městským národním výborem v Mladé Boleslavi a ÚV Českého svazu chovatelů. Celý areál byl postaven za necelé tři roky (říjen 1985 – srpen 1988). Hodnota díla byla odhadnuta na 3 109 000 Kčs, odpracovalo se celkem 18 884 hodin.

Týden po slavnostním otevření čekala na areál a jeho provozovatele zatěžkávací zkouška. V sobotu 3.9.1988 se zde konala oblastní výstava psů, jejíž součástí byla speciální výstava chrtů, svatobernardských psů a landsérů, se zadáváním titulů CAC. V neděli 4.9. pak byly na programu dostihy chrtů – mistrovství socialistických států. Byla to zkouška jak se patří. Po několikadenním dešti se totiž Krásná louka změnila v bažinu. Řeka Jizera, která svírá areál, opět ukázala co umí.

Stálá dostihová dráha na Slovensku – Povoda

Pro úplnost přehledu se krátce zmíníme i o této dráze.

V blízkosti Dunajské Stredy leží malá obec, s názvem Povoda. Tato obec není velká ale přece zde existovaly hned dvě základní organizace Slovenského zväzu chovateľov, jejichž členové se zabývali chovem čistokrevných psů. Prvá povodská základní kynologická organizace vznikla v roce 1983 a mezi zakládajícími členy byli také majitelé chrtů, kteří si dali za úkol vybudovat stálou dostihovou dráhu, která by byla první na Slovensku.

Po třech letech hledání pozemku odpovídajících parametrů, ho získali teprve za pomoci MNV Kútniky a JRD Kútniky. Na katastru obce Kútniky, do něhož Povoda náleží, dostali k dispozici louku poblíž vesnice, v krásném prostředí u lesa a u vody. Byla podmočená a neměla ideální tvar. Proto také zde nebylo možné postavit klasickou oválnou dostihovou dráhu.

Dráha, vybudovaná úsilím členů kynologické ZO SZCH v Povodě, má tvar podkovy. Je dlouhá 420 m, široká na rovinkách 6 m a v zatáčce 8 m. Poloměr zatáčky je 45 m. Členové organizace tu odpracovali více než 2 500 brigádnických hodin. Na celou akci ale nebyli sami. Velice aktivní byli i členové Klubu chovateľov chrtov a dalmatinských psov SZCH. Členové místní organizace odpracovali další brigádnické hodiny za pomoci JRD Kútniky. MNV v Kútnikách jim na oplátku věnoval 300 sazenic ptačího zobu na vytyčení vnější bariéry kolem dráhy.

Dne 5.10.1986 se zde konalo mistrovství SSR v dostizích chrtů, které ukázalo, že dráha je rychlá a přitom bezpečná.

Z výše zmíněných drah jsou v ČR stále v provozu Mladá Boleslav, Lednice a Kolín. Tyto dráhy jsou bez zásadních připomínek přijatelné pro všechna plemena chrtů, s výjimkou greyhoundů. Jak vypadají dnes ? Dejme dále slovo paní Janě Havlové, majitelce i chovatelce greyhoundů a dlouholeté účastnici dostihů:

""Dráha v Mladé Boleslavi je na břehu Jizery a často bývá zatopena vodou – proto je málokdy použitelná. V letošním roce ( psáno v roce 2004 - JaP ) se dočkala opraveného povrchu, což poněkud zvýšilo bezpečnost pro nohy psů. Ale ostrá zatáčka po první rovince zůstala a vnější plot se železnými tyčemi též. V roce 1999 se o jednu takovou tyč greyhound zabil ( proražená krční céva a následné vykrvácení ). Kromě toho boxy, které se většinou po otevření zhoupnou zpět, již také zavinily četná zranění. Navíc usazení ""malých"" boxů v prvé zatáčce ( počítáno od boxů ""velkých"" ) také není z hlediska bezpečnosti optimální.""

(V současné době prodělává dráha rekonstrukce v souvislosti s červnovým MS FCI, které zde má letos proběhnout. – JaP )

""Kolínská dráha je v pěkném prostředí plném zeleně a lze ji využívat po celou sezonu. Ale při větších rychlostech a větší váze psů, nedrží travnatý povrch s podložím ( které je nejednotné ) a snadno se od sebe odloučí a pes pak ""kamsi odejde"". Kromě toho mívá dráha v různých místech rozdílnou vlhkost, Její kvalita je velkou měrou závislá na přízni počasí. To zhoršuje bezpečnost běhu a zaviňuje řadu úrazů.

V Lednici jsou klopené zatáčky. To je pro psy bezesporu bezpečnější. Samotné naklopení zatáček ale nestačí. Zvláště v létě bývá lednický povrch tak tvrdý, že jsem také zažila po finále greyhoundů pouze jednoho psa bez zranění. Tvrdý travnatý povrch má daleko k ideálu.

Všechny tři dráhy uvádějí poloměr zatáček 42 m.

A teď něco ke psům, kteří na těchto drahách běhají – čistě z matematického hlediska. Všechny tyto dráhy jsou poměrně bezpečné pro malé, lehké a pomalé psy Italští chrtíci a někteří whippeti, díky své váze a menší rychlosti, nemají v zatáčkách takové přetížení. Ve většině případů závody přežívají ve zdraví. Velká plemena ( kromě greyhoundů ) nedosahují zase takových rychlostí. Proto je i přetížení, působící na ně v zatáčkách, mnohem menší.

Samotný běh v zatáčce má vždy negativní vliv na výkon. Změna směru při běhu vyžaduje určitou sílu, kterou pes musí vynaložit, Tato potřeba roste tím více, čím větší rychlostí pes probíhá zatáčkou a čím ostřejší tato zatáčka je. Síla se následně promítá do tlapek.

Při změně pohybu přímočarého v křivočarý, působí odstředivá síla, která vzniká vybočením z přímého směru. Je nutné brát v úvahu tyto veličiny : rychlost běhu, úhel naklonění, poloměr zatáčky a váhu běžícího psa. Budeme-li tedy pro porovnání vycházet z průměrného greyhounda, který při váze 32 kg běží 480 m za 32 s, ( to je rychlost těch pomalejších – 15,01 m/s ), zjistíme, že síla, která na něj působí, je cca 17 kg. Běží-li pes stejné váhy tutéž dráhu za 28 s, je síla na něj působící o celou jednu čtvrtinu větší. Tento stav zvětšuje počet drobných mikroskopických poranění, vznikajících uvnitř kloubů po každém zatížení. Ta se sčítají a pravděpodobnost zranění se zvyšuje.

K těmto skutečnostem lze pro porovnání uvést situaci afgánského chrta, vážícího 25 kg, běžícího 480 m za 37 s. V porovnání s rychlým greyhoundem je síla, působící na něj v zatáčce, téměř poloviční. I proto majitelům afgánských chrtů připadají připomínky o možnostech zranění zbytečné. Objevily se též námitky ( prozrazující malou znalost problému - JaP ) v tom smyslu, že úrazovost na dráze je dána chovem ""sprinterských"" typů psů. Tato vlastnost je však dána poměrem ""rychlých"" a ""pomalých"" vláken ve svalech, nesouvisí však se stavem kloubních pouzder, kostí a úponů šlach na nohách psů.

Pro srovnání se lze podívat na zkušenosti u atletů. Mají dnes celý rozvinutý obuvnický průmysl, zaměřený na výrobu speciálně odpružené obuvi, která tlumí prudké dopady. Běhat v obyčejných cvičkách po asfaltu si žádný zkušený sportovec netroufne. Víme, že u psa tvrdé dopady zmírní měkký a pružný dráhový podklad, větší poloměr zatáčky ( dnes již přes 50 m ) a samozřejmě i menší počet běhů. Je opravdu namístě, aby pes běžel pouze jeden běh za den a jeho tělo se tak mohlo dostatečně zregenerovat před další zátěží.

Shrnu-li tedy vše, je nutné si uvědomit, že opravdu rychlý greyhound na těchto drahách má nohy mnohem více zatěžované, než ostatní chrti. Výsledky této situace známe. Rok od roku klesá počet závodících greyhoundů. Nedojde-li k úrazu při prvním běhu, většinou se v druhém kole alespoň malý problém s nohama objeví. A známá věc – ""únava materiálu"" , se projeví dosti brzy, rychlý greyhound bývá odepsán ze své kariéry"".

Se svolením p. J. Havlové byly použity citace z jejího článku – Greyhoundi a dostihové dráhy v ČR

26.12.2008 19:16:51
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one