19.díl - 90-tá léta

Jak můžeme vidět, již od počátku devadesátých let existují v České republice dva hlavní směry, prosazující poněkud odlišné názory na organizaci, systém a bezpečnost dostihů greyhoundů. Jedna skupina, zatím poměrně malá, je sdružena okolo ICGS (dostihový systém CGRC/WGRF – jeden běh denně na kvalitní pískové dráze – bohužel, v té době možný pouze na zahraničích drahách CGRC), další zůstává věrna původnímu systému FCI (až 3 běhy denně, většinou – v ČR výhradně - na travnatých drahách různé kvality).

Začátek formuláře

Členové ČDGK sledují postup práce na Praskačce

 kliknutím náhled zvětšíte

Konec formuláře


Přichází nové tisíciletí

Na našich travnatých drahách startuje stále méně a méně účastníků, ale z důvodů velké vzdálenosti a zvyšujících se cestovních nákladů poněkud klesá i počet českých greyhoundů na zahraničních pískových drahách. ICGS se v té době, vcelku logicky, orientuje především na zahraniční dostihy, a téměř neřeší zájem části českých "greyhoundářů" o progres národních dostihů v naší republice. Jistě, těžko něco řešit při absenci odpovídající dráhy, ale ta se sama nepostaví. Je tedy nutno vyvinout alespoň snahy, směřující k rekonstrukci stávajících drah nebo se výhledově snažit o postavení nějaké dráhy nové, pro greyhoundy vhodné. Tyto dlouhodobé cíle sice vypadaly v té době značně nereálně, nicméně několik majitelů dostihových greyhoundů, především z irských chovů, se rozhodlo pokusit se něco u nás pro "dostihovou osvětu" udělat.
A tak byla dne 1. 9. 1997 svolána ustavující schůze Českého dostihového greyhound klubu ČDGK. Deset přítomných zájemců klub založilo, schválilo jeho stanovy a pověřilo p. Jana Potůčka, který byl zvolen sekretářem klubu, aby provedl zaregistrování tohoto nového nezávislého sdružení a další potřebné formality.
Zde je možná namístě vysvětlit smysl založení nového kynologického subjektu v době, kdy již někteří majitelé a chovatelé greyhoundů byli sdruženi v Klubu chovatelů chrtů – KCHCH a v Klubu chovatelů anglických dostihových plemen – KCHCHADP.
Důvodů je hned několik. V obou výše zmíněných klubech se jejich činnost tříští mezi více plemen, mnohdy odlišného naturelu a nároků (KCHCH dokonce zastřešuje všechna plemena chrtů). Dochází zde tedy pochopitelně k různým názorovým střetům, k lobování skupin majitelů za "jejich" plemena, atp. Tyto kluby se proto logicky nemohou zabývat potřebami jen jednoho plemene tak, jak by potřebovalo a jak by si zasloužilo.
Záměrem proto bylo vytvořit novou, specializovanou organizaci, která by se zabývala pouze jedním plemenem – greyhoundy (koneckonců, jeden klub - jedno plemeno je i současným trendem ČMKU) a zajistila jim především přijatelnější dostihové podmínky.

ČDGK se hned zpočátku deklaroval jako nezávislá zájmová organizace, zabývající se převážně dostihy greyhoundů a snažící se o zdomácnění historických dostihových "dobrých mravů" i v českých dostizích. V oblasti chovu pak klub vyvíjí pouze poradenskou činnost, s ohledem na dostihové linie, které jsou vhodné ke zlepšení chovu našich dostihových zvířat. Z tohoto důvodu podporuje importy z dostihově vyspělých zemí a snaží se je uplatnit v českém chovu.
Klub prosazuje systém dostihů, který je ke greyhoundům co nejšetrnější a podporuje všechny aktivity, které k tomuto cíli směřují. Je ale na úvaze každého člena, kde, kdy a jak bude se svým svěřencem startovat. Klub umožňuje zájemcům přístup k nejnovějším informacím, faktům a metodickým materiálům z oblasti dostihového sportu, kterých je v ČR nedostatek. Na základě těchto poznatků pak může každý člen zodpovědně posoudit, jaká forma či typ dostihu je pro jeho greyhounda nejvhodnější a nejbezpečnější.
Členové ČDGK průběžně shánějí zahraniční odbornou literaturu, videokazety a další potřebné materiály, které jsou postupně překládány a šířeny dále.
Jelikož ČDGK není klasickým chovatelským klubem v pravém slova smyslu, je chovajícím členům doporučeno paralelní členství v některém z chovatelských klubů ČMKU.
Ihned od svého založení vyvíjel klub především snahu o výstavbu dráhy, vhodné především pro greyhoundy. Posoudil mnoho projektů – Jeníšovice, Hlinsko, Most, Hostivice atd. Všechny záměry ale ztroskotaly na nedostatku finančních prostředků investorů, či na nevhodných parametrech projektovaných drah. Zde si dovolím učinit poznámku: "V současné době, s ohledem na kvalitu a vzrůstající rychlost dostihových greyhoundů, je stavba dráhy, která nemá rádius zatáček minimálně 45 m", pouhým mrháním finančních prostředků investora a svědčí o pramalé odbornosti projektantů. Z důvodů nedostatečných parametrů byly již předem vyloučeny projekty, zvažující "obkroužit" dráhou např. fotbalové hřiště, atp.

Šťastnou shodou okolností, začínají v době založení klubu prosakovat na veřejnost další zvěsti o plánované stavbě prvé české pískové dráhy, tentokrát v obci Praskačka u Hradce Králové. Nápad vybudovat novou, moderní dostihovou dráhu se zrodil v hlavě pana Michala Peška, vlastnícího dostihové whippety. Pan Pešek byl spolumajitelem firmy KPM stavební práce a pro svůj záměr získal i druhého spolumajitele, pana Petra Košťála. Společnost KPM se tak stala garantem i hlavním investorem výstavby dostihového areálu v obci Praskačka. Areál pak vybudovalo místní občanské sdružení Prostor, založené 3.3.1995. Zpočátku zprávy o stavbě dráhy nebudily příliš důvěry, neboť v minulosti již bylo oznámeno několik podobných záměrů, které však nikdy nebyly realizovány. S "Praskačkou" to ale bylo jiné. Stavět se začalo.Vzhledem ke svému dostihovému zaměření a cílům se stal ČDGK významným podporovatelem výstavby této nové dostihové dráhy, od samého počátku jejího zrodu. Zamýšlené parametry dráhy byly sice poplatné možnostem získaného pozemku, nebyly úplně ideální, ale v té době představovaly jedinou alternativu, vyhovující našim stále rychlejším greyhoundům. Velkou výhrou byl plánovaný pískový povrch a tzv. "nekonečný zajíc". Členové ČDGK se angažovali v oblasti know how, začali připravovat nový dostihový řád, navrhli systém dostihů, vytvořili podobu nového dostihového programu, atp.
Současně se, v rámci větší propagace dostihů chrtů, ČDGK také významně podílel, ve spolupráci s KCHCHADP, na Prvních pražských dostizích chrtů, pořádaných společností Turf IPS, které proběhly na jaře roku 2000 na dostihovém závodišti v Chuchli. Tyto chuchelské dostihy zmiňuje i pan Petr Jandl v článku "Paráda v Chuchli, aneb dostihy, kde se všichni bavili" v Greyhound zpravodaji KCHCHADP 1/2000. Zde je několik jeho postřehů:
"Celkem se běželo 7 dostihů: 2 běhy afgánů, 2 vipetů, a podržte se! 3 běhy greyhoundů. A bavili se všichni. Majitelé, psi, diváci, kterých bylo na tribunách něco kolem tisíce, a pořadatelé, kteří zjistili, že nádherný dostih dokážou udělat nejen koně.
"Jelo" se přesně podle naprosto bezkonkurenčně vypracovaného programu, který mile překvapil všechny účastníky. Dráha byla ve vynikajícím stavu, čehož je dokladem pouze jeden lehce zraněný pes.
Na závěr bych chtěl říci, že tyto dostihy udělaly pro propagaci dostihů chrtů víc, než celá sezóna na stálých drahách. Dokladem toho je, že agentura Rapid, která pořádala zahradnickou výstavu, v jejímž rámci se dostihy konaly, má eminentní zájem tuto akci za rok zopakovat. Na další spolupráci má zájem i Turf IPS. Třeba už i dříve (?)".
Tato akce skutečně dopadla "na výbornou". Proto se ČDGK i nadále snažil zajistit pravidelné pořádání rovinných dostihů na nějaké stálé koňské dostihové dráze. Rovinné dostihy jsou totiž nejen výbornou propagací, ale i přijatelnou alternativou pro greyhoundy starší nebo s větší hmotností, či s mírně opotřebovaným pohybovým aparátem z dostihů na oválu. Bohužel, pro další roky se již nikdo neozval, ani z Chuchle, ani z jiné koňské dráhy. Doufejme, že se to jednou podaří a rovinné dostihy se stanou každoročně pevnou součástí dostihového kalendáře. Možná, že se po přečtení tohoto článku nějaký zájemce z řad provozovatelů koňských závodišť ozve. Ale vraťme se ještě k samotným dostihům. Zatím co na travnatých oválech byl v té době greyhound pomalu vzácností, v Chuchli jsme mohli vidět neuvěřitelných 17 greyhoundů. Všichni podali bezvadný výkon.

Zde jsou výsledky:
Greyhoundi- mix pro nar. 1995 a starší:
1. – 2. How do you do Riuna/ Procházková
Future Argument / Schwarzová
V tomto běhu došlo k poměrně vzácnému "mrtvému dostihu" tedy k současnému vítězství
3. Grand Lady Argument/ Jandlová

Greyhoundi- mix pro nar. 1996 a mladší:
1. Light Grey Dios/ Nešpor
2. Egg Whisky Move/ Kvěchová
3. Angel Split Jumping Jet/ Dufková

Greyhoundi- psi:
1. KGF Minesota/ Potůčkovi
2. Alien Trail Jumping Jet/ Havlová
3. All Living Jumping Jet/ Procházková

V tomto dostihu se veřejnosti poprvé představil černý pes Minesota, zachráněný svými novými majiteli z velmi neutěšených podmínek.
A pozor, v programu chuchelských rovinných dostihů se již objevila upoutávka na dostavbu nové dráhy Praskačka, dráhy klasického oválného tvaru, s kvalitním pískovým povrchem. Okruh měří 440 m, rádius je 42 a 43 m, poslední zatáčka – cíl je 70 m. Deklarované distance byly 525 m a 375 m (později přibyla i vzdálenost 300 m a distance 375 m byla naopak zrušena). Umělá návnada australského typu, elektronicky řízena, je vedena po vnitřní straně dráhy. Tento typ "nekonečného zajíce", kromě jiných výhod, umožňuje i dokonalé stanovení časového harmonogramu jednotlivých běhů a každý účastník dostihu přesně ví, v kolik hodin jde jeho svěřenec do dostihu.
Otevření "Praskačky", plánované na vrchol léta, se rychle blíží a i ti největší pesimisté již začínají věřit, že se konečně jejich greyhoundi dočkají důstojných a bezpečných dráhových dostihů. Vstup do nového tisíciletí má tak předpoklad stát se zlomovým v české historii dostihů greyhoundů.
-JaP-

26.12.2008 19:24:52
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one