21.díl - chov dostihových greyhoundů

Nyní se jen velmi krátce zastavme u našeho chovu greyhoundů tak, jak se postupně vyvíjel, zejména v souvislosti s dostihy, které vkročily do nového tisíciletí vcelku nadějně. Ruku v ruce s postupnými změnami podmínek dostihů greyhoundů se objevují i nové přístupy k chovu. Již v osmdesátých letech se v Evropě začínají uplatňovat v chovu greyhoundů pro dostihy američtí, irští a angličtí ( později i australští ) dostihoví greyhoundi. Současně, v návaznosti na další uplatnění greyhoundů, se začíná rozdělovat i jejich chov, na spíše výstavní - show a spíše dostihový- racing (dnes již je většina chovů plně specializovaná). Nahlédneme-li do našich plemenných knih greyhoundů, vidíme v malé míře tento trend i v českém chovu, i když ve většině chovných stanic ještě nelze v té době o nějaké důsledné specializaci hovořit.

Začátek formuláře

Happy Dream, chov. Pes r. 2001, 02, 03

 kliknutím náhled zvětšíte

Konec formuláře


Vývoj chovu greyhoundů

V devadesátých letech u nás působí hlavně chov. stanice Argument manželů Jandlových, Dios (později Grey Dios) manželů Hranických, Swift manželů Vališových, Bítls paní Evy Štědré, Avo Retrak pí. Z. Karterové, Riuna pí. R. Dufkové, Move (později Move Picture) pí. S. Kňourkové, Filemino p. J. Pose a stále ještě přetrvává i Sunset.
Koncem roku 1990 se narodil ve stanici Dios početný vrh B, kam patřil i téměř bílý pes Blondi. Otcem vrhu byl maďarský "američan" King Scorpio, pes známé dostihové linie Pecos Cannon (jednička v chovu USA v letech 1979 a 1981). I matka, Királyparki Star Cross, byla dovezena z Maďarska. Blondi Dios posléze dokázal svými výbornými výsledky na našich dostihových drahách, jak se vyplatí "přilít" trochu dostihové krve. A když byl Blondi později zařazen do chovu, předával slušnou dostihovou kvalitu i většině svých potomků.
Počátkem devadesátých let se v původech, byť ne často, objevuje další pes z Maďarska, tentokrát "angličan" Northway Apollo (Northway Yarn – Northway Star), který pocházel z kombinace linií Hi There x Solar Prince. Vliv dostihové krve do našeho chovu byl ale stále jen sporadický.
Velkým přínosem pro chov mohl být dovoz 4 irských greyhoundů, které získali počátkem devadesátých let pan J. Zakouřil a paní I. Király, jako vysloužilce ze španělské dráhy v Barceloně. Když později na veřejnost pronikly zprávy o poměrech na této dráze a o krutém zacházení s greyhoundy ve Španělsku, lze jen konstatovat, že tato zvířata měla velké štěstí.
Čtyři dovezení greyhoundi měli skutečně brilantní původ. Pes Hotel Wish byl ze spojení Whisper Wishes (prohlášený na britských ostrovech psem desetiletí) – Kerogue Nancy. Spolu s "Višákem" přijely 3 fenky : Yes Sheila (Lindas Champion – Donegal Chimes), Not Enaugh (Curryhills Fox – Hurry Eve) a Gala Wish (Whisper Wishes – Kerogue Rita). Kvůli problémům, které činila ČMKU s uznáním původu těchto zvířat, ale skončila většina jejich potomků v zahraničí nebo pouze v cizině startovali (např. Tiger Wish). Jen pár greyhoundů, označených nálepkou "zvláštní registr" zůstalo doma v Čechách a sporadicky se objevovali na našich drahách. Jistě si leckdo vzpomene např. na psy Apollo‘s Dream a Happy Dream nebo na fenku Sheila‘s Daughter. Neměli rozhodně "na růžích ustláno". Jejich značná rychlost v kombinaci s nevhodností stávajících drah jim často přivozovala zranění a jejich dostihová kariéra byla jen velmi krátká, a proto neprůkazná. Zavdalo to ale důvod ke spekulacím, že irská zvířata jsou "měkká" a mají křehké nohy. Takováto a jiná podobná nesmyslná tvrzení byla tehdy převládající pro naše dostihové poměry a v malé míře se s nimi můžeme setkat i dnes. Výše jmenovaní greyhoundi náš chov nijak neovlivnili, s výjimkou Happy Dreama, který se později stal prvým chovným psem stanice Hippolit Star.

V roce 1993 došlo k dovozu (a to velmi významnému) americké feny Floridy po otci Nicky Finn (po Downing - 1. místo v žebříčku plemeníků USA v r. 1983, 84 a 85) z matky Marie‘s for Me (po Unruly – 1. místo v žebříčku plemeníků USA v r. 1986, 87 a 88). Fenku si pro svoji stanici CoCo dovezl pan Plaček z Poděbrad. Florida byla o rok později kryta švýcarským "američanem" Zephyr‘s Rialto (po legendárním Dutch Bahama – vedoucí plemeník USA v letech 1989, 1992 a 1993). Rialto byl dostihovým šampiónem Švýcarska v letech 1993 a 94. Z tohoto vrhu "B" zůstala ve stanici CoCo fenka Bella, jejíž potomci z vrhů "C" a "D" se letos tak proslavili na MS FCI 2005.
Velkou službu našemu chovu prokázali také manželé Hraničtí (Grey Dios), když pro svoji stanici získali fenu Weary Sport v roce 1994, a psa Autumn Panache o rok později. Subtilní, černobílá fenka Weary Sport se narodila 3.9. 1990 v Irsku. Její otec, Hot Sauce Yankee je klasickým úspěšným crossem své doby – Sand Man x Linda‘s Champion. Yankee, ač dosahoval velmi dobrých dostihových výsledků, nebyl v Irsku chovně příliš využit, protože rodokmeny irských fen byly přesyceny stejnými jmény, jaká se vyskytovala i v původu Yankeeho. A úzká příbuzenská plemenitba se v katolickém Irsku skutečně příliš nenosí.
Linie matky Cooladine Judy sahá ke jménům jako Cooladine Dame (vítězka coursingu 1981 The Loch Garman Cup) nebo Cooladine Super (vítěz 1982 Irish Derby). Weary Sport dala v chovu stanice Grey Dios 4 hodnotné vrhy, z nichž zřejmě nejvýznamnější byl vrh "J" (z července 1995), který téměř celý postupně skončil v zahraničí. Otcem tohoto vrhu byl právě Autumn Panache. A byl to, bohužel, jeho jediný vrh v ČR. Tento plavý pes byl po třech vítězstvích doma v Irsku exportován do Evropy, kde vyhrál 11 velkých dostihů ve Francii a Holandsku (např. ME 280 m v TR 16,79, Grand Prix Amsterodam v TR 16,11). V Holandsku také zahájil úspěšnou chovnou kariéru. Své dostihové (především sprinterské) vlohy pak dokázal dále předávat i potomkům, což mu vyneslo v r. 1998 jmenování chovným psem Evropy, bohužel, již "in memoriam". Autumn Panache se narodil 5.6. 1992, ze spojení známého I‘am Slippy s fenkou Fly Smasher. Fly Smasher (Curryhills Fox – Lauragh Pride) byla výtečná na dráze a ještě větší průlom udělala v chovu. Výborné výsledky jejích potomků zajistily této feně 1. místo v žebříčku matek v r. 1999 a 9. místo v hodnocení fen uplynulého desetiletí. Ze spojení Autumn Panache x Weary Sport se v českém chovu dnes můžeme setkat pouze s Jenny Grey Dios, která se stala druhou fenkou chovné stanice Hippolit Star.
V roce 1996 si přivezl p. I. Rödl štěně, černého pejska Texasflower‘s Alwin, z irsko-amerického spojení All Gone (po již nám známém Whisper Wishes) – Texie/Lynn USA. Alwin, jako dospělý, dosahoval ojedinělých výkonů na zahraničních, převážně německých drahách, kde vytvořil řadu traťových rekordů/TR a dosáhl významných vítězství, vše na distanci 480m. TR ustavil na drahách Krenglbach, Hildesheim, Münster, Westerlo, Landstuhl, Sachsenheim, vyhrál Int. Deutch. Meister. a "Stříbrný obojek". Po odchodu do chovu kryl Alwin především zahraniční feny. Později, krátce leč významně, zasáhl i do našeho chovu. Jeho prvé krytí u nás dalo českému chovu vynikající dostihová zvířata Allen Johnsona, Ato Boldona , Artura a Abigail. Tito "A" sourozenci pocházejí z chov. stanice Grefina pí. J. Havlové a jejich matkou je Seans Roller. Seans Roller je irského původu, z chovu P. Burgona (Tipperary). Její otec, méně známý Lock Leader, pochází ze spojení Curryhills Fox x Ballasalla Lark po Echo Spark. Otcem "Šóniny" matky Ring Spot je dobře známý Daleys Gold, matkou pak žíhaná Ring Princess po Gambling Fever. Do chov. stanice Grefina se Seans Roller dostala až ve vyšším věku, po mnoha životních peripetiích. Její vrh "A" byl bohužel jediný. Naštěstí, můžeme pro další chov počítat s jejími zdařilými potomky.
Na hodnocení výsledků štěňat z druhého Alwinova českého krytí (2003 – vrh "D" s fenou How Do You Do Riuna, stanice Jumping Jet) si ještě musíme počkat.

Koncem 90. let některé chov. stanice ustupují do pozadí, několik málo jich vzniká. Chov je obecně v útlumu, který přímo úměrně souvisí s recesí dostihů greyhoundů. Některé z chov. stanic (především ty nově vzniklé) se konečně i u nás začínají postupně zaměřovat na specializovaný chov, jak je to ve světě již delší dobu obvyklé. Správnost tohoto trendu mohou potvrdit i výsledky finále prvého českého Derby (konaného v r. 2000 na Praskačce), posouzené z hlediska původu účastníků. Prvé místo obsadil greyhound z kombinace irské a americké dostihové linie, další 3 místa patřila "čistým irčanům".
V roce 1997 se představuje svým prvým vrhem "A" nová chov. st. Jumping Jet pí. M. Procházkové z Brázdima. Otcem vrhu je Living Split of Lady Bell‘s Home, matkou Frigie Riuna. Je to vrh velmi povedený, u něhož je již patrná snaha o zlepšení dostihových vlastností potomstva, s podmínkou zachování všech exteriérových předností. Záměr přinesl očekávané výsledky. Vrh "A" několik let kraloval na dostihových drahách ČMKU/FCI. Z tohoto kvalitního vrhu osmi sourozenců výrazně vyčnívají psi Alien Trail, Amber Split, Afford Lickety a asi z vrhu nejlepší, fena Ace Living. Tato nadějná fenka však brzy uhynula. V r. 1999 se ve stanici Jumping Jet rodí další, dostihově zdařilý vrh "B", ze spojení Rijan of Felicity‘s Home x Frigie Riuna. Z tohoto vrhu jsou asi nejznámější jména Bandit Beast, Born Free a Boogie Woogie. Slušné výkony obou zmíněných vrhů umocňuje fakt, že jsou poplatné startům převážně na zdaleka ne ideálních travnatých drahách a z tohoto hlediska jsou velmi dobré. Pozdější výkony "A" vrhu na pískové dráze Praskačka (zejména psů Alien Trail a Aford Lickety) vynesly Frigii na prvé místo žebříčku čs. chovných fen roku 2000. Alien Trail a All Living navíc dokázali úspěšně bodovat na pískové dráze ještě i ve veteránském věku. Další kmenová fenka stanice, How do You Do Riuna, dala vrhy "C" (v r. 2002 opět s Living Split of Lady Bell‘s Home) a "D" (v r. 2003, viz Texasflower‘s Alwin). Vrh "C", s výjimkou fenky Ces‘t la vie, toho zatím mnoho neukázal. Na dráze to zkouší ještě Cartney Joe a nadějně vypadá teprve nyní začínající Campbell Ash. Vrh "D" se na dráze teprve prosazuje. V současné době se ve stanici narodil vrh "E", po otci Rugged Coast, z matky Boogie Woogie a štěňata čekají na své nové majitele. Stanice Jumping Jet patří jistě k dobrým producentům dostihových zvířat a zatím určitě neřekla své poslední slovo. V budoucnu o ní pravděpodobně ještě uslyšíme.
V 1999 se rodí prvý "A" vrh greyhoundů v chovné stanici Hippolit Star manželů Potůčkových z Hostivice. Jsou to štěňata čistě dostihového původu. Otcem tohoto vrhu je Happy Dream (Hotel Wish – Yes Sheila), bíloplavý pes, v jehož původu se skvějí jména jako Whisper Wishes, Linda‘s Champion, Monalee Champion, Brilliant Chimes či I‘am Slippy. Matkou je černá Over The Top, vicemistryně Evropy 1998 - 275m/17,39 a Veterán r. 2000 (pozn. ocenění Greyhound roku - fena a pes roku, Greyhound čs. chovu, Sprinter roku, Veterán roku a čs. chovní greyhoundi roku – pes a fena, uděluje každoročně Český dostihový greyhound klub). Over The Top (Tullamore Choice – Daytona Jewel) je čistá "irčanka", dovezená jako štěně v roce 1994 z Dánska. Ani její původ není prost hvězdných jmen - Knockrour Slave, Sole Aim, 2x Clashing, 2x Yanka Boy a 2x Russian Gun. Slušné výkony greyhoundů z tohoto vrhu dobře znají návštěvníci dráhy Praskačka, kde se prezentovali Armagedon, Absolutely Free, Adah Top, Amber Top, Amazing Dream či Aerial Dream. Jejich dobrá a stálá dostihová výkonnost zajistila Happy Dreamovi ocenění Chovný pes roku 2001, 02 a 03, a Over The Top získala za stejné období titul Chovná fena. A že na tom vrh "A" není špatně ani exteriérově, dokládá Armagedonův výlet na světovou výstavu do Itálie, kde získal ocenění "výborný".

O rok později produkuje stanice Hippolit Star vrh "B". Otcem "béčka" je černý pes irského chovu Bankers Fox, který se v České republice tiše objevil v r. 1998, aby u manželů Vítkových v Kolíně strávil zasloužený odpočinek po své úspěšné dostihové kariéře. Fox se narodil v červnu 1994, po populárním otci Slaneyside Hare (dlouho č. 1 v britském žebříčku otců), z matky Clohast Wish po Castlelyons Gem. V linii otce upoutá Skelligs Tiger, považovaný za jednoho z nejlepších otců své doby, v linii matky nalezneme opět skvělého I‘am Slippy. Matkou "B" vrhu je Jenny Grey Dios (Autumn Panache – Weary Sport). Tato bíloplavá fenka startovala na zahraničních pískových drahách, kde dosáhla bilance 20 dostihů, 7x prvá, 3x druhá, 3x třetí. Již ve vyšším věku předvedla několik slušných startů i na dráze Praskačka a v r. 2001 jí její dostihové výsledky vynesly titul Veterán r. 2001. Jedničkou vrhu "B" je bezesporu černobílá fenka Ballet Dancer.
Vrh "C" se ve stanici Hippolit Star narodil v roce 2004. Otcem je Kengyelfutó/KGF Minesota
(např. vítěz Federation Sprint, Maximus Open, Veterán r. 2002), černý pes maďarského chovu. Jeho původ je zajímavou kombinací irské linie Sand Man (opět přes Whisper Wishes) a známé americké linie Pecos Cannon. Pedigree je doplněno řadou dalších velkých jmen, např. Monalee Champion, Patricias Hope, Bright Lad, The Grand Silver, nebo Spectre. Matka vrhu, plavá Amber Top Hippolit Star, byla spolehlivě běhající fenka, která se, mimo jiné, umístila v několika velkých dostizích (2. v 2002 Českém Derby a 2002 Czech Oaks). Vrh "C" bude na dráze prověřen v r. 2006.
Ve všech výše zmíněných stanicích můžete získat velmi nadějná zvířata pro dostihy. Naopak, na výstavní chov se u nás nyní zaměřují především stanice Decuma a Riuna. Bohužel, obecně je český chov kvantitativně stále ještě v útlumu, o čemž vypovídá i to, že od r. 2000 bylo zapsáno pouze 17 vrhů greyhoundů. Tolik opravdu jen velmi stručně k tomu podstatnému z chovu a příště opět něco o dostizích.
-JaP-

26.12.2008 19:33:01
Hana Valentová
Logo 1 a název.jpg
Facebook

Facebook

Arachné Naděje snů

Arachné Naděje snů


Pedigree Arachné

Pedigree Arachné

My Camelot Sandy Show

My Camelot Sandy Show


Pedigree Sandy Show

Pedigree Sandy Show

Rodokmen Sendy

Moira Ayort Back

Moira Ayort Back


Pedigree Moira AB

Pedigree Moira AB

Icy.jpg
Pedigree Icy Flower BSD

Pedigree Icy Flower BSD

Blue Effect Valentine Dogs

Blue Effect Valentine Dogs

chovný pes
Pedigree Blue Effect

Pedigree Blue Effect

Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Cariam Valentine Dogs - chovný pes
Pedigree Cariam VD
Pedigree Cariam VD
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
Fifth Element Valentine Dogs - chovný pes
hana.walentova@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one